Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Materiaalit Oppimisen seuranta

Oppimisen seuranta

Oppimisen seurannan välineet ovat osa LukiMat-palvelun Oppimisen arviointi - materiaaleja. Välineet on laadittu matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan arviointiin sekä taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan.

Oppimisen seurannan tavoitteena on arvioida lapsen edistymistä ja annetun tuen riittävyyttä. Oppimisen seurannan pohjalta tukea voidaan tarvittaessa räätälöidä paremmin lapsen tarpeisiin sopivaksi.

Tästä osasta löydät käsikirjat ja lomakkeet esikoululaisten sekä 1. ja 2. luokkalaisten lasten matematiikan taitojen tarkempaan arviointiin sekä yksilölliseen taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan.  Vastaavasti Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen seurantaa varten löydät käsikirjat ja lomakkeet  1. ja 2. luokille.

sivun alkuun