Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi

LukiMat - Oppimisen arviointi

Tervetuloa LukiMat-verkkopalvelun oppimisen arviointia koskevaan osaan! Tämä LukiMat-verkkopalvelun osa käsittelee oppimisen arviointia eli tuen tarpeen tunnistamista ja oppimisen seurantaa. Perusopetuslaki edellyttää kokonaisvaltaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen arviointia. LukiMat-palvelun oppimisen arvioinnin osa tukee koulussa tehtävää arviointityötä tarjoamalla tietoa ja välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen arviointiin esi- ja alkuopetusikäisille.

Kuva: LukiMat - Oppimisen arviointi osana arvioinnin kenttää
Kuva: LukiMat - Oppimisen arviointi osana arvioinnin kenttää

Tietopalvelu taustoittaa Materiaalit-osiossa tarjottavia oppimisen arvioinnin välineitä. Näitä oppimisen arvioinnin välineitä voi käyttää kolmiportaisen tuen mallin edellyttämässä arviointityössä tuen kaikilla eri tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).

Tietopalvelu: Osiosta löytyy tietoa lapsen oppimisen arvioinnista. Tässä tietopalvelussa oppimisella tarkoitetaan sekä opetuksen tuloksena että kehityksen myötä tai lapsen oman harjoittelun kautta tietoa ja taitoja koskevaa pysyvää muutosta. Oppiminen sisältää myös taitojen kehityksen näkökulman. Näin ollen LukiMat-palvelun oppimisen arvioinnin välineet kohdentuvat myös sellaisiin valmiuksiin, joiden kehitys alkaa jo ennen kouluopetusta. Tietopalvelussa kuvataan arvioinnin periaatteita, tavoitteita ja menetelmiä. Lisäksi Taustaa –osiossa kuvataan lyhyesti kolmiportaista tuen mallia, erityisopetuksen kehitykseen viime vuosikymmenen aikana vaikuttaneita linjauksia sekä kansainvälistä tuen mallia (RTI; Response to intervention)

Materiaalit: Osiosta löytyvät LukiMat-palvelun oppimisen arvioinnin välineet sekä käsikirjat välineiden käyttöä ja tulosten tulkintaa varten. Välineet on laadittu lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan tuen tarpeen tunnistamiseen, taitojen tarkempaan arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineet on tarkoitettu perusopetuksen luokille 1 ja 2. Matematiikan arviointivälineet on tarkoitettu puolestaan sekä esiopetukseen että perusopetuksen luokille 1 ja 2.

sivun alkuun