Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet

Tukitoimet

Tässä tietopalvelun osassa kuvataan sellaisia matematiikan opetuksen tukitoimia, joita voidaan käyttää esi- ja alkuopetuksessa.

Ongelmien varhaisen huomaamisen, suunnitelmallisten tukitoimien ja laadukkaan perusopetuksen ansiosta lapselle ei välttämättä tule varsinaista erityisen tuen tarvetta. Lapsen tarvitsema tuki matematiikan oppimisessa voi vaihdella vuosien varrella. Kuntakohtaiset opetusjärjestelyt vaikuttavat yleensä siihen, miten lapsen tukitoimet järjestetään. Opetusjärjestelyt tulisi kuitenkin rakentaa niin, että lapsi saa aina sen tuen, jota hänen on arvioitu tarvitsevan.

Tässä esittelyssä edetään lakien ja säädösten tasolta kohti arjen opetus- ja oppimistilanteita. Aluksi kuvataan hieman yleisemmällä tasolla tukitoimien rakentumista ja tuen muotoja sekä keskeisiä toimijoita.  Oppimisen tuen toteutus -osassa kuvataan erilaisia opetusryhmiä, tuen suunnittelua ja toteutusta sekä niiden vaikuttavuuden arviointia. Keinoja taitojen tukemiseen -osasta löytyy esimerkkiharjoituksia laskemisen taidoista, aritmeettisista perustaidoista sekä matemaattisten suhteiden ymmärtämisestä. Neljäs osa keskittyy tietokoneavusteiseen harjaannuttamiseen.

Tukitoimet

sivun alkuun