Sijainti: Pääsivu Matematiikka Materiaalit

Materiaalit

Tietokoneohjelmat

Numerorata

Tietokonepeli, joka on tarkoitettu esiopetusikäisille lapsille. Pelillä pyritään vahvistamaan matemaattisia perustaitoja vertaamalla kahta lukumäärää lukualueella 1-10. Pelaaminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Ekapeli-Matikkaa

Ekapeli-Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu  ensisijaisesti niille esi- ja alkuopetusikäisille lapsille, joille matematiikan oppiminen on haasteellista. Ekapeli-Matikka harjoittaa yksi-yhteen vastaavuutta, vertailua, järjestämistä, lukusanan, -määrän ja numerosymbolin vastaavuutta sekä lukujono- ja yhteenlaskutaitoja. Ekapeli-Matikkaa voi käyttää joko rekisteröitynä käyttäjänä, tai ilman rekisteröitymistä.

Neure

Oppimisympäristö, josta löytyy arviointi- sekä harjoitustehtäviä ensisijaisesti 1.-4. luokkalaisille lapsille. Neure sisältää tehtäviä matematiikan taitojen arviointiin ja harjoitteluun sekä lukemisen taitojen harjoitteluun. NeureExpress mahdollistaa helpon ja nopean pääsyn yksittäisiin matematiikan harjoitteisiin. Neure-ympäristöön reksiteröityminen (ilmainen!) mahdollistaa kunkin oppilaan yksilöimisen ja näin esimerkiksi arviointehtävien tekemisen ja tulosten tarkastelun. Myös kaikki harjoitteet tulevat näin saataville.

Ohjelmien oppaat

Numeroradan ja Ekapeli-Matikan oppaista löytyvät tarkat ohjeet pelien käyttöönotosta ja niiden pelaamisesta. Neuren oppaasta löytyy animoidut ohjeet ympäristön käyttöönotosta ja käytöstä.

Tulostettava materiaali

Osiosta löytyy omaan käyttöön tulostettavassa muodossa olevia materiaaleja.

sivun alkuun