Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu

Tietopalvelu

Oppimisen arvioinnin tietopalvelun tavoitteena on tarjota oppimisen arviointiin liittyvää tietoa, joka taustoittaa materiaaliosassa tarjottavia arvioinnin välineitä ja opastaa niiden käyttöön.

Arvioinnin periaatteet: Osiossa kuvataan yleisiä laadukkaaseen arviointiin liittyviä periaatteita.

Arviointi käytännössä: Osiossa esitellään oppimisen arvioinnin tavoitteita, arvioinnin lähestymistapoja sekä Suomessa käytössä olevia arviointimenetelmiä.

Taustaa: Osiossa kuvataan suomalaisen kolmiportaisen tuen mallia sekä tehdään katsaus suomalaiseen erityisopetukseen viime vuosikymmenen aikana vaikuttaneista linjauksista. Tämän lisäksi tehdään katsaus kansainväliseen arvioinnin ja tuen malliin (RTI; Response To Intervention).

Kirjallisuus: Osioon on kerätty se kirjallisuus, jota on käytetty tietopalvelun kehitystyön tukena.

sivun alkuun