Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Taustaa

Taustaa

Tähän Oppimisen arvioinnin tietopalvelun kohtaan olemme koonneet tietoa kolmiportaisesta tuen mallista Suomessa, tehneet lyhyen katsauksen Suomalaisen erityisopetuksen lähihistoriaan ja sen kehittymiseen vaikuttaneisiin uudistuksiin. Lisäksi tarjoamme tietoa kansainvälisistä tuen malleista.

Kolmiportainen tuen malli

Osiossa kuvataan esi- ja perusopetuksessa käytössä olevaa kolmiportaisen tuen mallia. Osioon on poimittu keskeiset normit, jotka koskevat tuen tasoja ja muotoja. Tämän lisäksi osiossa kerrotaan arvioinnin ja tuen dokumentointia koskevista vaatimuksista sekä näihin sisältyvän tiedon siirtämisestä.

Lue lisää...

Erityisopetuksen linjoja

Suomalaisessa opetussysteemissä on erityisopetuksella oma arvokas paikkansa. Se paikka on muotoutunut historiallisesti lähtien muun muassa näkö- ja kuulovammaisille tarkoitetuista erityiskouluista sekä toisaalta peruskoulu-uudistuksesta, jolloin syntyi tarve osa-aikaiselle erityisopetukselle. Perusopetuksen työtä on tukenut oppilashuoltotyö. Se on edistänyt tärkeällä tavalla lasten hyvinvointia kouluissamme, ja yhteistyöhön on osallistunut opetusalan sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia

Lue lisää...

RTI-malli

Myös muissa maissa on otettu käyttöön tukimalleja, jotka yhdistävät yleis- ja erityisopetusta.Yhdysvalloissa puhutaan esimerkiksi kolmikehäisestä tuen mallista (3-tier model), ja Englannissa on käytössä kolmen aallon malli (3-wave model), kuitenkin niin, että molemmissa maissa löytyy myös useamman tason tuen malleja (4-tier-model). Huolimatta siitä, kuinka moneen eri tasoon tuki jaetaan, tavoitteena on tuen kohdistuminen ja mukautuminen lapsen oppimisen tarpeisiin. Lapsella ajatellaan olevan oppimisvaikeuksia vasta, kun häntä on todennetusti opetettu laadukkaasti ja tuettu riittävän yksilöllisesti ja intensiivisesti, eikä lapsi ole siitä huolimatta edistynyt riittävästi.

Lue lisää...

sivun alkuun