Sijainti: Pääsivu LukiMat-projektbeskrivning

LukiMat-projektbeskrivning

Vad är LukiMat?

 

LukiMat är ett samarbetsprojekt mellan Niilo Mäki -institutet och Jyväskylä universitet och finansieras av undervisningsministeriet. Syftet är att via informationsnätet erbjuda information och metoder som stöder läs- och matematikinlärning.  

Vad består LukiMat av?

 

LukiMat-miljön i internet kommer att omfatta tre områden:

Informationstjänst

Metoder för bedömning av svårigheter vid läs- och matematikinlärning

Metoder för träning av grundläggande färdigheter


Innehållet som byggs upp i LukiMat-miljön riktar sig till förskolan samt årskurserna 1 och 2 i grundskolan.

Webbtjänsten kring svårigheter vid läs- och matematikinlärning samt de bedömnings- och träningsmetoder som man utvecklar kommer att finnas lätt tillgängliga i Lukimat-miljön på internet. Miljön omfattar också en diskussionskanal där användarna kan diskutera frågor som berör läs- och matematikinlärning samt de bedömnings- och träningsmetoder som står till buds.  

Hur kommer man in i webbtjänsten LukiMat?

 

Internetadressen till webbmiljön är http://www.lukimat.fi/  och användning av tjänsten är gratis. Vissa delar av tjänsten (diskussion) kräver registrering.

Innehållet i LukiMat kommer stegvis att utökas. Användarnas kommentarer och utvecklingsförslag välkomnas så att utvecklingsarbetet kan styras enligt användarnas behov.

 

sivun alkuun