Sijainti: Pääsivu Läsning

Läsning

lukeva lapsi Läsningen är grunden till allt lärande


Läskunnighet innebär en snabb och felfri läsning. Med hjälp av den kan människan självständigt läsa och lära sig. Redan före skolåldern lär sig barnet många språkliga färdigheter som lägger grunden för läsningen.

Webbplatsen om läsning finns till för alla som kommer i kontakt med barn i förskole- och tidig skolålder. Bland dessa utgör föräldrar och lärare den största målgruppen, men webbplatsen riktar sig även till andra intresserade. På webbplatsen erbjuds både grundinformation och fördjupande information som allt grundar sig på forskning inom området. Den svenska informationen om läsning skiljer sig en del från den finska eftersom de två språken är olika och olika undervisningsprinciper använd inom de två språken.

Webbplatsen om läsning är uppdelad i tre delar:

För föräldrar

  • Den här delen innehåller grundinformation om läsning och tips för hur man kan stöda barnets läsinlärning i hemmet eller i skolan
  • I informationstjänsten hittar man fördjupad information om samma ämnen

 

Informationstjänst

  • Informationstjänsten om läsning innehåller information som grundar sig på forskning om läsutveckling.
  • Informationstjänstens innehåll går från förutsättningarna för läsning och läsutvecklingen till läs- och skrivsvårigheter samt läsflyt, läsförståelse och skrivutveckling. Dessutom presenteras olika sätt att stöda läsutvecklingen och läsningen samt källor och lästips.

Material

  • Spel-Ett är ett dataspel som tränar de grundläggande läsfärdigheterna. Här presenteras spelet närmare, bl.a. bakgrund och innehåll. Dessutom hittar du råd om hur spelet tas i bruk.

Välkommen

sivun alkuun