Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst

Informationstjänst

Välkommen till informationstjänsten om läsning och skrivning!

Här hittar du information om läsutvecklingens gång och läsningens olika delområden, liksom även om läs- och skrivsvårigheter samt olika arbetssätt för att stöda elevers och barns läsning.

Förutsättningar för läsning

Här kan du läsa mer om de basfärdigheter som barnet utvecklar redan före den egentliga läsinlärningen och som lägger grunden för läsningen.

Läsutveckling

Här kan du bekanta dig med läsutvecklingens olika skeden och med läsundervisningen för nybörjarläsare. Motivationen spelar en viktig roll för läsutvecklingen och läsinlärningen, liksom även ordförrådet. Dessutom påverkas finlandssvenska barns läsutveckling ibland av en tvåspråkig bakgrund.

Läs- och skrivsvårigheter

Ibland går läsutvecklingen inte som man skulle hoppas. Det går långsamt att lära sig läsa och läsningen är mödosam och långsam, flytet eller förståelsen kanske uteblir. Skrivandet och rättstavningen kan också ställa till med huvudbry. Här kan du läsa mer om läs- och skrivsvårigheter och kartläggning och utredning av dem.

Läsflyt

Läsflyt kan småningom uppstå då avkodningen börjar automatiseras och läsaren förstår texten. Här kan du läsa mer om vad läsflyt innebär. Dessutom kan du bekanta dig med vad svårigheter med läsflyt kan innebära, hur dessa kan kartläggas och hur läsflytet kan stödas och tränas.

Läsförståelse

Målet med all läsning är till syvende och sist att förstå texten och få ut något av den. Men detta kräver att läsaren lärt sig läsförståelsestrategier. Ofta behöver läsaren först undervisas i dessa. Här kan du läsa mer om vad läsförståelse är, vilka svårigheter som kan uppträda med läsförståelsen, hur de kartläggs och hur läsförståelse tränas och undervisas.

Skrivutveckling

Skrivutvecklingen har en liknande gång som läsutvecklingen och är nära förknippad till läsutvecklingen. Här kan du läsa lite om skrivutvecklingens gång.

Stödformer

Genom att förebygga svårigheter i läsinlärningen kan man också stöda utvecklingen av den akademiska självkänslan och självbilden. Här kan du läsa om hur förutsättningarna för läsningen kan stödas också redan före den egentliga läsundervisningen. Då läsningen kommit igång är det viktigt att stöda läsintresset.

Källor och lästips

Här kan du bekanta dig med de källor som använts för denna informationstjänst eller hitta tips på material om du önskar läsa mera om ett särskilt tema.

sivun alkuun