Sijainti: Pääsivu LukiMat - Bedömning av lärandet

LukiMat - Bedömning av lärandet

Välkommen till LukiMat-webbtjänstens del om bedömning av barnets lärande! Denna del av webbtjänsten beskriver bedömning av lärande, det vill säga identifiering av stödbehov och uppföljning av lärandet. Lagen om den grundläggande utbildningen lyfter fram ett helhetstänkande i fråga om bedömning av lärande och identifiering av stödbehov. LukiMat-webbtjänstens del om bedömning av lärandet stöder det bedömningsarbete som utförs i skolorna genom att erbjuda information om och material för bedömning av barnens färdigheter i förskola och nybörjarundervisning.

Arvioinnin kohteet_sve

Informationstjänsten ger bakgrundsinformation till bedömningsmaterialet som hittas i Material-delen. Bedömningsmaterialet är ett kartläggningsmaterial som kan användas för att identifiera barn i behov av stöd och/eller utförligare utredning. Kartläggningen är av betydelse för att avgöra vilken stödform barnet är eventuellt i behov av: allmänt, intensifierat eller särskilt stöd.

Informationstjänsten ger information om bedömning av barnets lärande. Med lärande syftas det på utveckling av färdigheter, som sker både i undervisningen och då barnet själv övar och upptäcker omgivningen. Därmed täcker LukiMat:s bedömningsmaterial även färdigheter som utvecklas innan det formella lärandet i skolan. I informationstjänsten beskrivs riktlinjer, principer, målsättningar och metoder för bedömning. Dessutom beskrivs de tre olika stödformerna och specialundervisningens utveckling under de senaste årtiondena i delen Bakgrund.

Material-delen innehåller LukiMat-tjänstens material för bedömning av barnets lärande. Förutom kartläggningsmaterialet finns handböcker med information om användningen och tolking av resultat. Den svenskspråkiga tjänsten erbjuder bedömningsmaterial för identifiering av de barn som är i behov av stöd i matematik. Bedömningsmaterialet i matematik är till för barn i förskola, årskurs 1 och årskurs 2.

sivun alkuun