Sijainti: Pääsivu LukiMat - Bedömning av lärandet Informationstjänst

Informationstjänst

Informationstjänsten om bedömning av lärandet ger information om bedömningsprocessen. Denna del beskriver bedömningsprocessen och ger en bakgrund till det forskningsbaserade bedömningsmaterial som finns att tillgå i Material-delen.

Principer för bedömning: Delen beskriver allmänna riktlinjer och principer för bedömning.

Bedömning i praktiken: I delen presenteras syfte och metoder för bedömning av lärandet.

Bakgrund: I delen beskrivs den finländska stödmodellen bestående av tre former av stöd. Specialundervisningens utveckling under de senaste årtiondena beskrivs kort.

Litteratur: I delen finns samlad den litteratur som använts i utformandet av informationstjänsten.

sivun alkuun