Sijainti: Pääsivu Matematik

Matematik - välkommen!

På denna webbtjänst finns grundläggande information om lärande och inlärningssvårigheter i matematik.

Matematik är en färdighet som utvecklas stegvis, både då barnet på egen hand utforskar och lär sig, och genom undervisning och övning. Matematiken består av en stor mängd olika kunskaper och färdigheter.

På denna webbtjänst erbjuds forskningsbaserad information om barns kunskaper och färdigheter i matematik. Tyngdpunkten i innehållet är lagd på de färdigheter som utvecklas i förskolan fram till årskurs två.

Innehållsförteckning för delen om matematik

För föräldrar

Avsnittet "För föräldrar" beskriver LukiMat-webbtjänstens innehåll kortfattat och med föräldrar som målgrupp.

 

Informationstjänsten

Informationstjänsten är avsedd för lärare, psykologer och för andra professionella inom undervisning. Tjänsten innehåller information om utveckling av färdigheter, om matematiksvårigheter, om bedömning av färdigheter och om stödåtgärder.

Material

Avsnittet "Material" innehåller datorprogram om material för utskrift

  • Tal i farten. Både den äldre och den nyare versionen finns tillgängliga.
  • Spel Ett - Matematik
  • Neure och NeureExpress
  • Övningsmaterial för utskrift

 

Texter

  • Rapporter och sammandrag av forskning som relaterar till LukiMat-projektet och webbtjänstens innehåll
  • Experternas texter om inlärning och inlärningssvårigheter i matematik

 

Experter

I avsnittet Experter finns uppgifter om de personer som jobbar med matematikområdet inom LukiMat-projektet.

På LukiMat-webbtjänstens gemensamma första sida kommer följande delar att finnas på svenska:

  • På diskussionsforumet kan registrerade användare diskutera teman inom LukiMat-området.
  • I meddelanden finns information om nya saker som berör LukiMat-tjänsten, om till exempel publicering av nytt innehåll eller om utbildningar som erbjuds.
  • I ordlistan hittas förklaring på de begrepp som används i webbtjänsten.
sivun alkuun