Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst

Informationstjänst

Informationstjänsten erbjuder både grundläggande information och mera djupgående information om utvecklingen av de matematiska färdigheterna och om inlärningssvårigheter i matematik. Utöver detta erbjuds information om bedömning av färdigheterna samt om stödåtgärder. Informationstjänsten uppdateras kontinuerligt; du kan lämna in dina egna önskemål till webbtjänsten under rubriken ”Keskustelut” eller sända dem till e-postadressen: matikka(@)lists.jyu.fi.

Utveckling av färdigheterna

är ett avsnitt som innehåller uppgifter om de matematiska färdigheter som är centrala för barn i förskoleåldern och i årskurserna 1-4. Vi beskriver färdigheterna med hjälp av följande begrepp: räknefärdigheter, aritmetiska grundfärdigheter, att förstå matematiska relationer samt antalsuppfattning. Utvecklingen av de centrala matematiska färdigheterna beskrivs utförligt utgående från resultat från longitudinella undersökningar som gjorts. Resultaten från undersökningarna presenteras separat för olika barngrupper så att utvecklingen hos barn med normal utveckling av färdigheterna beskrivs först och sedan beskrivs utvecklingen hos sådana barn som har inlärningssvårigheter. En sammanfattning över de centrala resultaten från de longitudinella undersökningarna finns under rubriken ”Hur utvecklas färdigheterna? -Resultat från longitudinella studier”.

Inlärningssvårigheter

är ett avsnitt som beskriver hur inlärningssvårigheter i matematik definieras ur olika perspektiv. Att beskriva inlärningssvårigheter på neural nivå, kognitiv-emotionell nivå, beteendenivå och miljönivå är exempel på sådana betraktelsesätt. Även i detta avsnitt av informationstjänsten presenteras först ett sammandrag och därefter beskrivs de olika perspektiven närmare.

Bedömning

-avsnittet innehåller information om hur bedömningsprocessen framskrider. I avsnittet beskrivs även sådana färdigheter som är bra att granska vid bedömning av färdigheterna hos barn som är svaga i matematik. Information om metoder för bedömning av de matematiska färdigheterna som finns på marknaden i Finland ingår också i avsnittet. De beskrivna verktygen är främst avsedda för lärare och psykologer.

Stödåtgärder

-är ett avsnitt där stödåtgärder i matematikundervisningen i förskolan och i årskurserna 1-4 beskrivs. Inledningsvis beskrivs på en mera allmän nivå hur stödåtgärderna och de olika formerna för stöd byggs upp samt de centrala aktörerna. Förverkligandet -avsnittet beskriver olika undervisningsgrupper, planering och genomförande av stödåtgärder samt bedömning av effekterna av stödåtgärderna. Former för att stöda färdigheter -avsnittet innehåller övningsuppgifter för räknefärdigheter, aritmetiska grundfärdigheter samt för förståelse av matematiska relationer. Det fjärde avsnittet fokuserar på datorstödd träning.

Litteratur

-i avsnittet anges den litteratur som använts som grund för webbsidorna för matematikdelen.

sivun alkuun