Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu

Tietopalvelu

Tietopalvelu tarjoaa sekä perustietoa että syvempää tietoa matemaattisten taitojen kehityksestä ja matemaattisista oppimisvaikeuksista. Tämän lisäksi tarjotaan tietoa taitojen arvioinnista ja tukitoimista. Tietopalvelua päivitetään jatkuvasti; voit lähettää omat toiveesi meille sähköpostilla: matikka(@)lists.jyu.fi.

Taitojen kehitys

-osassa on tietoa siitä, mitkä matemaattiset taidot ovat keskiössä esikouluikäisellä sekä 1.-4. luokalaisilla lapsilla. Kuvaamme taitoja seuraavien käsitteiden avulla: laskemisen taidot, aritmeettiset perustaidot, matemaattisten suhteiden hallinta ja lukumääräisyyden taju. Keskeisten matemaattisten taitojen kehitystä kuvaamme niistä tehtyjen pitkittäistutkimusten avulla. Tutkimusten tuloksia raportoidaan lapsiryhmittäin siten, että ensin kuvataan taitojen kehitystä tavallisesti kehittyvillä lapsilla ja sitten sellaisilla lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Tiivistelmän keskeisistä pitkittäistutkimusten tuloksista voi lukea kohdasta ”Miten taidot kehittyvät? – Pitkittäistutkimusten tuloksia”.

Oppimisvaikeudet

-osassa kerrotaan, miten matemaattisia oppimisvaikeuksia on määritelty eri näkökulmista. Tällaisia tarkastelutapoja ovat esimerkiksi oppimisvaikeuksien kuvaaminen neuraalisella, kognitiivis-emotionaalisella, käyttäytymisen ja ympäristön tasolla. Myös tässä tietopalvelun osassa tarjotaan ensin tiivistelmä, jonka jälkeen näkökulmia kuvataan tarkemmin.

Perustaitojen arviointi

-osassa on tietoa arviointiprosessin etenemisestä. Tämän lisäksi kuvataan, millaisia taitoja on hyvä tarkastella, kun arvioidaan heikosti matematiikkaa osaavan lapsen taitoja. Tarjolla on myös tietoja Suomessa markkinoilla olevista matemaattisten taitojen arviointimenetelmistä. Ne ovat lähinnä opettajille ja psykologeille suunniteltuja työkaluja.

Tukitoimet

-osassa kuvataan matematiikan opetuksen tukitoimia esikoulussa ja 1. - 4. luokkien opetuksessa. Aluksi kuvataan hieman yleisemmällä tasolla tukitoimien rakentumista ja tuen muotoja sekä keskeisiä toimijoita.  Oppimisen tuen toteutus -kohdassa kuvataan erilaisia opetusryhmiä, tuen suunnittelua ja toteutusta sekä niiden vaikuttavuuden arviointia. Keinoja taitojen tukemiseen -kohdasta löytyy esimerkkiharjoituksia laskemisen taitoihin, aritmeettisiin perustaitoihin sekä matemaattisten suhteiden ymmärtämiseen. Neljäs kohta keskittyy tietokoneavusteiseen harjaannuttamiseen.

Kirjallisuus

-osasta löytyy matematiikan osa-alueen verkkopalvelussa käytetty kirjallisuus.

sivun alkuun