Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar

För föräldrar

I denna del hittar du information om LukiMat-tjänstens basområden och -funktioner. Det är en bra del att börja med då du vill bekanta dig med tjänsten.

Utveckling av färdigheter

- avsnittet beskriver kort hur de matematiska färdigheterna utvecklas.

Inlärningssvårigheter i matematik

- avsnittet innehåller information om inlärningssvårigheter i matematik i ett nötskal. Här hittas bl.a. information om förekomst och orsaker till inlärningssvårigheter i matematik.

Bedömning av lärandet

- avsnittet innehåller baskunskap om hur bedömningen av barnets matematiska kunnande går till.

Stöd för inlärningen

- avsnittet innehåller information om stödåtgärder som görs för att stöda barnets matematiska utveckling. Här tas också upp hur förhålla sig till träning och olika stödformer. I avsnittet ges även tips på olika aktiviteter, spel och lekar som stöder utvecklingen av barnets matematikfärdigheter.

Lagstiftning och förfaranden

- avsnittet innehåller information om lagar, förordningar och förfaranden som berör undervisning och stöd för inlärning.

sivun alkuun