Sijainti: Pääsivu Matematiikka Asiantuntijat LukiMat-matematiikka

LukiMat-matematiikka

LukiMat-matematiikkapalvelun asiantuntijat

Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@nmi.fi (mikäli ei toisin mainittu).

Palvelun sähköpostiosoite
matikka (@) lists.jyu.fi

Tuire Koponen

PsT, Projektikoordinaattori
(Matikan ja pedagogisen arvioinnin osa-alueet)

Vastuualueet

Pedagogisen arvioinnin välineet
Tietokoneavusteinen kuntoutus
Tietopalvelu, arviointi- ja harjoitusmateriaali 3. - 4. luokat

Asiantuntemusalueet

 • matemaattisten taitojen kehitys
 • matemaattiset oppimisvaikeudet
 • kielen häiriöt ja matematiikka
 • matemaattisten taitojen arviointi ja harjaannuttaminen
 • tietokoneavusteiset menetelmät

Heidi Hellstrand

KM, tutkija
heidi.hellstrand@abo.fi

Vastuualueet

Ruotsinkielinen tietopalvelu
Pedagoginen arviointi

Asiantuntemusalueet

 • Matematiikan opetus
 • Matematiikan oppimisvaikeudet
 • Matemaattisten taitojen arviointi

Johan Korhonen

KM, tutkija
jokorhon@abo.fi

Vastuualueet

Ruotsinkielinen tietopalvelu
Ruotsinkielinen arviointi- ja harjoitusmateriaali

Asiantuntemusalueet

 • matematiikan oppimisvaikeudet
 • matematiikan opetus

Karin Linnanmäki

KT, tutkija
karin.linnanmaki@abo.fi

Vastuualueet

Ruotsinkielinen tietopalvelu
Ruotsinkielinen arviointi- ja harjoitusmateriaali

Asiantuntemusalueet

 • matematiikan oppimisvaikeudet
 • oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät emotionaaliset tekijät
 • matematiikan opetus

Johanna Manninen

datanomi

Vastuualueet

Käyttäjätuki, ohjelmat ja tietopalvelu

Asiantuntemusalueet

 • tietokoneavusteiset menetelmät
 • verkkopalvelut
 • atk-koulutus

Oleksandr Maslov

FM, tutkija

Vastuualueet

Tietokoneavusteiset menetelmät

Asiantuntemusalueet

 • Tietoverkot ja ohjelmointi
 • Tietokoneavusteiset menetelmät

Helena Palm

FT, tutkija

Vastuualueet

Tietokoneavusteiset menetelmät

Asiantuntemusalueet

 • Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen
 • Matematiikan ja kemian opetus

Juho Polet

YTM, projektiassistentti

Vastuualueet

Pedagoginen arviointi

Asiantuntemusalueet

 • Pedagogisten arviointivälineiden tilastollinen tarkastelu

 

Jonna Salminen

KM, tutkija

Vastuualueet

Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen

Asiantuntemusalueet

 • matemaattiset oppimisvaikeudet
 • matematiikan opetus
 • tietokoneavusteiset menetelmät

 

Pekka Räsänen

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

Asiantuntemusalueet

 • matemaattiset oppimisvaikeudet
 • matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi
 • tietokoneavusteiset menetelmät

 

Hankkeessa aiemmin työskennelleet asiantuntijat

Pirjo Aunio (KT, tutkija)
Elisa Järvisalo (PsM, tutkimuskoordinaattori)
Assi Karppinen (KK, projektiassistentti)

Riikka Mononen (KM, EO, tutkija)
Marika Peltonen (FM, tutkimuskoordinaattori)

sivun alkuun