Sijainti: Pääsivu Matematiikka Asiantuntijat Oppimisvaikeustutkimus ja koulutus Suomessa

Oppimisvaikeustutkimus ja koulutus Suomessa

Varhaiskasvatuksen, luokanopettajan sekä erityispedagogiikan koulutusta järjestävät yliopistot sekä oppimisvaikeuksien tutkimuslaitokset.

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUTKIMUSLAITOKSET

NIILO MÄKI INSTITUUTTI

Oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämisen yksikkö, jonka keskeinen osa on myös alan ammattihenkilöstölle suunnattu koulutus.

TURUN YLIOPISTON OPPIMISTUTKIMUKSEN KESKUS

Oppimisen ja koulutuksen alaan keskittyvä monitieteinen tutkimus- ja jatkokoulutusyksikkö.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON OPPIMINEN JA MOTIVAATIO -HUIPPUTUTKIMUSYKSIKKÖ

Huippututkimusyksikkö tutkii, miten oppimisvaikeudet kehittyvät neurokognitiivisten ja motivationaalisten tekijöiden dynaamisessa vuorovaikutuksessa.

 

YLIOPISTOT

HELSINGIN YLIOPISTO

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Soveltavan kasvatustieteen laitos

Erityispedagogiikka

Luokanopettajan koulutus

Lastentarhanopettajan koulutus

JOENSUUN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan oppiaine

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos (luokanopettajien ja lastentarhanopettajien koulutus)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka

Opettajankoulutuslaitos

Varhaiskasvatustiede

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

LAPIN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luokanopettajakoulutus

TAMPEREEN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opettajankoulutuslaitos

Luokanopettajakoulutus (Hämeenlinna)

Varhaiskasvatus

TURUN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikan koulutus

Turun opettajankoulutuslaitos

Luokanopettajan koulutus

Rauman opettajankoulutuslaitos

Luokanopettajan koulutus

Lastentarhanopettajan koulutus

OULUN YLIOPISTO

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Luokanopettajakoulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus

Kajaanin opettajankoulutusyksikkö

Luokanopettajan koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus

ÅBO AKADEMI/Vasa

Pedagogiska Fakulteten

Enheten för specialpedagogik

Klasslärarutbildning

Enheten för barnpedagogik (Jakobstad)

 

sivun alkuun