Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukemaan opettaminen

Lukemaan opettaminen

Lukemaan opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Suurin osa lukemaan opettamisen alkeismenetelmistä perustuu suomen kielen rakenteeseen ja kirjain-äännevastaavuuden opettamiseen.

Keskeistä on huomata, että

  • lapset oppivat lukemaan eri tavoin.
  • osa lapsista oppii lukutaidon jo ennen varsinaista lukutaidon opettamista koulussa.
  • tärkeää on kiinnostuksen herättäminen ja ylläpito sen jälkeen, kun peruslukutaito on opittu.
  • osalle lapsista lukutaidon oppiminen on kuitenkin erityinen haaste. Silloin on tärkeää valita keinoja, jotka parhaiten tukevat lapsen taitojen oppimista.
  • kouluopetus ja kodin tuki ovat yhdenmukaiset, etteivät erilaiset opetustavat hankaloita lapsen oppimista.

 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi lukemisen taitojen opettamista:

Lukivalmiuksien opettaminen

Perustaitojen opettaminen

Sujuvuuden opettaminen

Luetun ymmärtämisen opettaminen

Lukuharrastuksen tukeminen

sivun alkuun