Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaito kehittyy

Lukutaito kehittyy

Ennen kouluikää lapsi omaksuu monenlaisia taitoja, jotka valmentavat lukemiseen. Tekijöitä, jotka vaikuttavat paitsi lukemaan oppimiseen myös muiden taitojen oppimiseen, kutsutaan yleisiksi oppimisvalmiuksiksi. Keskeisiä ovat seuraavat taidot:

  • Näönvaraisen muistin ja hahmottamisen taidot
  • Hienomotoriset taidot
  • Kyky keskittyä ja työskentelytaidot
  • Motivaatio
  • Vuorovaikutukselliset taidot
  • Yleinen suoritustaso
  • Terveydentila ja fyysinen jaksaminen

Lukemis- ja kirjoitustaidon omaksuminen on kiinni esimerkiksi siitä, miten lapsella on hallussaan yleisempiä oppimiseen liittyviä valmiuksia kuten esimerkiksi kyky keskittyä tehtäviin sekä fyysistä jaksamista ja motivaatiota oppimiseen. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden kehittymiseen vaikuttavat sekä perinnölliset taipumukset että lapsen kasvuympäristön olosuhteet ja virikkeet.

Lapsuuden monipuoliset kielelliset kokemukset sekä kokemukset kirjoitetusta kielestä auttavat lasta lukemaan opettelussa. Lukemisvalmiuksia harjaannuttavat varhaislapsuudesta lähtien lapsen ja hänen vanhempansa tai muun kasvattajansa välinen rikas kielellinen vuorovaikutus sekä kielellisiä virikkeitä sisältävät leikit, pelit ja tapahtumat. Kirjoitettuun kieleen ja aakkosiin tutustuminen sekä kirjojen lukeminen yhdessä aikuisen kanssa saavat lapsen osaltaan kiinnostumaan lukemisesta ja valmistavat lukemiseen. Esiopetuksessa harjoitellaan yleensä monipuolisesti lukemiseen, kirjoittamiseen ja oppimiseen yleisemminkin liittyviä valmiuksia.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lukutaidon taustalla olevien lukivalmiuksien kehittymistä, peruslukutaidon oppimista sekä lukemisen sujuvoitumista ja luetun ymmärtämistä.

Lukivalmiuksien kehittyminen

Perustaitojen kehittyminen

Sujuvuuden kehittyminen

Ymmärtämisen kehittyminen

sivun alkuun