Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar

För föräldrar


Välkommen till denna informationssnutt om läsning!

I delen för föräldrar kan vuxna få grundinformation om läsning och tips för hur man kan stöda barnets läsinlärning. Här får du svar på bland annat de här frågorna

  • Hur utvecklas läsningen?
  • Hur kan man stöda barnets läs- och skrivutveckling?
  • Vad är läs- och skrivsvårigheter?
  • Var kan man få hjälp om man är orolig över barnets läsutveckling?


Barnet lär sig läsa
Läsundervisningens grunder
Tvåspråkiga barn och läsning
Tips för vardagen
Om läsningen inte börjar fungera
Barnet lär sig skriva
Läs- och skrivsvårigheter?
Vägen till god läsning

sivun alkuun