Sijainti: Pääsivu LukiMat - Bedömning av lärandet Material för bedömning av lärandet Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov

Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är en del av LukiMat-tjänstens material för bedömning av lärandet. Verktygen är utarbetade för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik för barn i förskola och nybörjarundervisning.

Målsättningen är att identifiera de barn som av en eller annan orsak presterar lägre än barn i samma ålder eller samma årskurs, eller de barn som inte når upp till de uppställda målen. Identifiering av stödbehov är viktigt att göra med hela gruppen för att få en klar bild över barnens färdigheter. Informationen är till hjälp för läraren vid planering och förverkligande av undervisningen.

I den här delen hittar du användarhandböcker och blanketter för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik för barn i förskola samt årskurs 1 och 2.

sivun alkuun