Sijainti: Pääsivu Matematik Material Datorprogram Tal i farten

Tal i farten

Tal i farten är en svenskspråkig version av datorspelet La Course aux Nombres som tränar taluppfattning. Spelet är utarbetat av den franska neuropsykologen Stanislas Dehaene och hans kollega Anna Wilson. Tal i farten är i första hand avsett för 5-8 åriga barn som behöver träna taluppfattning.

 

Vilka färdigheter tränas med Tal i farten?

tif_aloitusTal i farten är ett adaptivt datorspel som tränar taluppfattningen inom talområdet 1-10. Spelet tränar också kopplingen mellan antal och siffersymbol, förståelse för tallinjen samt additions- och subtraktionsfärdigheter.


Hur anpassar sig Tal i farten till användaren?
Spelets svårighetsgrad anpassas under spelets gång i tre olika dimensioner; avståndet mellan de presenterade talen, tiden barnet har på sig att svara, samt talens representationsform.

 

NR_tehtavaDet är mer krävande för barnet att välja det större av två tal om talen ligger nära varandra. Till exempel är det lättare att avgöra att talet fem är större då man jämför det med talet två än om man jämför talet fem med fyra eller sex.


Med tidsbegränsningen tränar man automatisering av färdigheter. Med automatisering avses att den tid det tar för barnet att ge svar förkortas genom träning.


Spelet strävar efter att variera talens representationsformer enligt barnets nivå. Dessa representationsformer är konkreta antal (guldpengar eller kokosnötter), siffersymboler och kombinationer av dessa. Talen presenteras både i verbal och i skriven form. Längre fram i spelet presenteras talen även som additions- och subtraktionsuttryck. Genom att växla mellan olika representationsformer av talen strävar man efter att förstärka barnets förmåga att se samband mellan olika representationsformer, samt förstå aritmetiska principer.

 

Hur spela Tal i farten?
I Tal i farten – guiden hittar du närmare instruktioner om hur du spelar spelet och om hur du laddar ner spelet på din dator. I samma mapp hittar du även forskningsbaserad information om hur spelet har inverkat på finska förskolebarns matematikfärdigheter.

 

Tal i farten -spelets instruktioner

Hur får jag Tal i farten spelet?

sivun alkuun