Sijainti: Pääsivu Lukeminen Vanhemmalle Lukemisvalmiudet

Lukemisvalmiudet

Lukemisen varhaiset valmiudet

Ennen kouluikää lapsi omaksuu monenlaisia taitoja, jotka valmentavat lukemiseen. Erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kannalta olennaisia varhaisia taitoja kutsutaan lukivalmiuksiksi. Lukemis- ja kirjoitustaidon omaksumiseen vaikuttavat myös lapsen yleiset oppimisvalmiudet: esimerkiksi kyky keskittyä tehtäviin, fyysinen jaksaminen ja motivaatio oppimiseen.

 

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden kehittymiseen vaikuttavat sekä perinnölliset taipumukset että lapsen kasvuympäristön olosuhteet ja virikkeet.

 

Lukivalmiuksien harjaannuttaminen 

Lukemaan opettelussa lasta auttaa, kun hän saa mahdollisimman paljon kokemuksia puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Varhaislapsuudesta alkaen lukemisvalmiuksia harjaannuttaa lapsen ja hänen vanhempansa tai muun kasvattajansa välinen rikas kielellinen vuorovaikutus, kielellisiä virikkeitä sisältävät leikit, pelit ja tapahtumat.

 

Kirjoitettuun kieleen ja aakkosiin tutustuminen sekä kirjojen lukeminen yhdessä aikuisen kanssa saavat lapsen kiinnostumaan lukemisesta ja valmistavat lukemiseen. Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti lukemiseen, kirjoittamiseen ja oppimiseen yleisemminkin liittyviä valmiuksia.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,
Tähän liittyvää
Lapsi opettelee lukemaan

Vinkkilaatikoita aikuiselle

Hyödyllisiä vihjeitä lapsen opettelun tueksi kodin arjessa.

sivun alkuun