Sijainti: Pääsivu Matematiikka Monimat Matematiikan sanasto

Matematiikan sanavarasto

Matemaattinen ajattelu vaatii sekä ei-kielellistä suhteiden hahmottamista että kieltä, jolla näitä suhteita kuvata. Oppimisessa ja opetuksessa kieli ja matematiikan sanasto ovat keskeisessä roolissa.

Matematiikan opetuksessa puhutaan "matematiikkaa". Matematiikan puheessa käytetään paljon yleiskielen sanoja ja ilmauksia, mutta matematiikassa on myös omia ilmauksia ja käsitteitä, joihin lapsi tai nuori ei arjessaan helposti törmää. Toisella kielellä opiskelevalle tämä tuottaa erityisen esteen ja haasteen oppimiselle. Sen lisäksi että opetuskielen hallinta voi olla puutteellista, matematiikan erityissanastoa ei helposti opi muualla kuin koulussa. Valmistavassa opetuksessa ja muussa maahanmuuttajien kielenopetuksessa pitäisikin huomioida tämän erityissanaston merkitys lasten ja nuorten kouluoppimiselle. Myös päivähoidossa ja esiopetuksessa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota kouluoppimisessa tarvittaviin sanastoihin, jotka opetuskieltä puhuville ovat usein helposti opittavia tai kielellisestä kontekstista ilmeisiä ymmärrettäviä.

Perusopetuksen matematiikan sanasto

Sanastoluetteloon on koottu matematiikan oppikirjoista sekä erittäin suuren opettajajoukon avustuksella luettelo matematiikan esi-, alku- ja perusopetuksessa yleisesti käytettäviä käsitteitä. Luettelon voi ladata vapaasti käytettäväksi sekä matematiikan opetuksen että kielenopetuksen välineeksi.

Lisätietoja ja tiedostot täältä.

Schahenhofer Matematiikan Sanavarastotesti (SMST)

SMST on lyhyt matematiikan sanavaraston hallinnan testi, joka on tarkoitettu helpoksi arviointivälineeksi suomenkieliseen opetukseen siirtyvien tai siirtyneiden arviointiin. Testiin on koottu 26 tavanomaista matematiikan opetuksessa käytettävää käsitettä, joiden ymmärtämistä arvioidaan kuvavalintojen perusteella. Jokaiseen käsitteeseen tarjotaan neljä kuvavaihtoehtoa, joista ainoastaan yhteen sana sopii käsitteellisesti. Testi ei siis vaadi kielellistä tuottamista tai käsitteiden selittämistä. Vertailuarvoiksi käsitteiden hallinasta on koottu pieni aineisto äidinkielenään suomea puhuvien 5–7,5 -vuotiaiden lasten ryhmän tulokset. Testi kokonaisuudessaan on vapaasti käytettävissä opetuksen apuvälineenä.

Lisätietoja ja tiedostot täältä.

sivun alkuun