Sijainti: Pääsivu Matematiikka Monimat Matemaattisten taitojen peruskartoitus

Matemaattisten taitojen arviointi

Matemaattisten taitojen peruskartoitus

Matemaattisten taitojen peruskartoitus on tarkoitettu sellaiseen laadulliseen matemaattisten taitojen arviointiin, jota voidaan käyttää erityisopetuksen tai muun kuntoutuksen yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

Kartoitus on tarkistuslista, jossa olevia matemaattisten taitojen osa-alueita voidaan tutkia ja selvittää erilaisten tehtävien, testien tai haastattelun ja observoinnin avulla.

Tarkistuslistassa käydään yksityiskohtaisesti läpi perustaitojen keskeisiä osa-alueita.

Voit ladata tarkistuslistan tästä (pdf).

BANUCA

(Basic Numerical and calculation skills) Lukukäsitteen ja laskutaitojen hallinnan testi. Banuca on sekä yksilö- että ryhmämuotoiseen arviointiin soveltuva testi. Lisätietoja täältä.

Banucan ohjeet on saatavilla useita eri kielillä.

Matemaattisten taitojen yksilöllinen, laadullinen haastattelu (MATLE)

MATLE (Math Assessment Leaflet) on yksisivuinen tehtävälomake ja siihen liittyvä haastattelurunko peruslaskutaitojen arviointiin.

MATLE on tarkoitettu erityisopetuksen sekä esi- ja alkuopetuksen työkaluksi. Opettajat voivat käyttää sitä ohjaamaan omaa laadullista arviointiaan lasten kanssa, joille standardoituja testejä käyttäen suoritettu arviointi ei sovellu. Heitä ovat mm. lapset ja nuoret, joilla on laaja-alaisia kognitiivisia häiriöitä, merkittäviä matemaattisia tai kielellisiä oppimisvaikeuksia tai oppilaan kielitaito on maahanmuuttajataustaisuuden vuoksi heikko.

MATLE:ssa käydään tehtäväsivun ja keskustelun avulla läpi seuraavat sisältöalueet:

  1. Yksi–yhteen -vastaavuus
  2. Numerot ja määrät 1–6
  3. Yhteen- ja vähennyslaskun ymmärtäminen
  4. Kielellinen luetteleminen
  5. Lukumäärän arviointi ja laskeminen luettelemalla
  6. Suurempien lukujen lukeminen
  7. Suurempien lukujen tuottaminen
  8. Aritmeettisten symbolien (+, –, x, ÷) ymmärtäminen
  9. Yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku

Matle-materiaalit

MATLE:n materiaalit voi ladata oheisista linkeistä (pdf):

Näiden materiaalien lisäksi tehtävien tekemiseen tarvitaan kaksi eriväristä kynää ja tyhjä A4-arkki.

sivun alkuun