Sijainti: Pääsivu Matematiikka Kirjoituksia Peruslaskutaito ja kielelliset vaikeudet

Peruslaskutaito ja kielelliset vaikeudet

Neljäsluokkalaisten matematiikan perustaitoja voi ennustaa jo esikouluiässä. Lisäksi kielelliset vaikeudet ennakoivat vaikeuksia myös matematiikassa, kertoo laskutaitoa ja kielellisiä vaikeuksia koskeva väitöstutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin peruslaskutaidon hallintaa sekä 10-vuotiaiden koko ikäluokkaa edustavassa joukossa että 9-11-vuotiaiden dysfaattisten, eli kielihäiriöisten, lasten ryhmässä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, ovat epäyhtenäinen joukko matematiikan taitojen suhteen. Kuitenkin, suurimmalla osalla näyttäisi olevan ongelmia sujuvassa laskemisessa. Erityisesti nimeämisen hitaus näyttäisi olevan yhteydessä vaikeuksiin laskutaidon sujuvuudessa kielihäiriöisten lasten ryhmässä. Esikouluiässä mitattu lukujen luettelutaito puolestaan ennusti vahvimmin neljännen luokan laskutaidon sujuvuutta koko 10-vuotiaiden ikäluokkaa koskevassa tutkimuksessa.

Yhteenvetona tämän väitöskirjan tuloksista voidaan sanoa, että lukujen luettelutaito ja nopea nimeäminen ovat kaksi jo ennen kouluikää, arvioitavissa olevaa taitoa, jotka näyttäisivät olevan yhteydessä sujuvaan laskutaitoon kouluiässä. Erityisesti kielihäiriöisillä lapsilla näissä taidoissa on usein vaikeuksia. Käytännön opetustyön kannalta tällä tuloksella on oma merkityksensä: Olisikin hyvä, että jos lapsella ennen kouluikää havaitaan vaikeuksia lukujen luettelutaidoissa tai tuttujen nimikkeiden sujuvassa mieleen palauttamisessa, tulisi heidän kohdallaan kiinnittää erityistä huomiota kielellisten taitojen lisäksi myös laskutaidon kehittymiseen ja sen tukemiseen. Laskutaidon tukemisessa olisi hyvä harjoitella strategioita, jotka korostavat lukujen ja laskutoimitusten ymmärtämistä ja yksittäisten laskujen merkityksellistä suhdetta toisiinsa. Näin voidaan vähentää ulkoa opeteltavan tiedon määrää.

Lue lisää

sivun alkuun